Ett hälsoföretag i hjärtat av Norrköping

Familjeläkaren i Norrköping

Vi hjälper dig med alla typer av intyg, försäkringsärenden samt erbjuder skräddarsydda hälsoundersökningar och allmänna konsultationer på hemmaplan.

COVID-19 PROVTAGNING

PCR-TEST

Provtagning sker på klinik och du får svar inom 24 h.

VARDAGAR HELG
PCR-test + Reseintyg 1 700 SEK 2 000 SEK
Endast PCR-test 1 200 SEK 1 700 SEK
• Bekräftar att du ej har pågående infektion.
• Testet kan tas i svalg eller näsa.
• Du får svar dagen efter genomfört test EFTER kl 17:00 *
VARDAGAR
PCR-test + Reseintyg 1 700 SEK
Endast PCR-test 1 200 SEK
HELG
PCR-test + Reseintyg 2 000 SEK
Endast PCR-test 1 700 SEK
• Bekräftar att du ej har pågående infektion.
• Testet kan tas i svalg eller näsa.
• Du får svar dagen efter genomfört test
EFTER kl 17:00 *

ANTIGEN OCH VACCINATIONSINTYG

Antigenprov samt Intyg: 795 SEK

Vaccinationsintyg: 795 SEK

Intyg för bekräftelse av genomgången Covid19-infektion: 795 SEK

ANTIGEN OCH VACCINATIONSINTYG

Antigenprov samt Intyg: 795 SEK

Vaccinationsintyg: 795 SEK

Intyg för bekräftelse av genomgången
Covid19-infektion:
795 SEK

Vi transporterar ditt prov samma dag till ett svenskt laboratorium i Linköping och provet analyseras av Dynamic Code.

Alla prover tas av legitimerad och utbildad personal med mångårig erfarenhet.

Vi testar endast patienter utan symtom. Har du aktiv sjukdom så kontakta tacksamt din lokala vårdcentral eller 1177 för rådgivning.

Vi transporterar ditt prov samma dag till ett svenskt laboratorium i Linköping och provet analyseras av Dynamic Code.

Alla prover tas av legitimerad och utbildad personal med mångårig erfarenhet.

Vi testar endast patienter utan symtom. Har du aktiv sjukdom så kontakta tacksamt din lokala vårdcentral eller 1177 för rådgivning.

* Familjeläkaren i Norrköping ansvarar ej för om ett prov skulle generera ett oklart eller ogiltigt svar, eller om provsvaret av någon anledning skulle bli försenat. I sällsynta fall kan problem av detta slag uppkomma, och om det skulle ske erbjuder vi vid större förseningar patienten möjligheten att ta om testet utan kostnad alternativt att få pengarna tillbaka. Familjeläkaren i Norrköping ansvarar ej för eventuella kostnader för patienten till följd av detta, t. ex. i form av utebliven resa.

** I 5 % av fallen behöver provet köras om. Då kan det dröja ytterligare 3 timmar.

*** Vid avbokning senare än 24h innan avresa eller om ingen avbokning sker, eller att ni ej dyker upp på planerat läkarbesök debiteras 900 kr per person.

VANLIGA FRÅGOR OM PCR-TEST

Ett PCR-test tas från bakre delen av näsan och/eller svalget, och ibland från saliv med hjälp av en provtagningspinne. Ett PCR-test påvisar om det finns virus i kroppen vid testtillfället, det vill säga om du är smittad av covid-19 när du testar dig.
Symptomen för covid-19 kan skilja sig mellan personer men påminner om förkylning eller influensa. Några vanligt förekommande symptom är:
 • feber
 • torrhosta
 • trötthet
 • andningsbesvär
 • led- och muskelvärk
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • diarré
 • försämrat lukt- och smaksinne
 • hudutslag
Besvären är för de flesta milda och går över av sig själva, men det finns en del personer som har symptom av varierande typ i flera veckor. En del får mer allvarliga besvär med kraftiga andningssvårigheter. Lunginflammation är ovanligt men drabbar framförallt äldre och vissa andra riskgrupper.
PCR står för Polymerase Chain Reaction och används för att diagnostisera om en person har en pågående infektion av covid-19 genom att söka efter arvsmassa från viruset. Provet visar om du har en pågående infektion, men kan inte användas för att upptäcka om du har antikroppar efter en avslutad infektion.
Testet har en säker analysmetod som detekterar förekomst av arvsanlag (RNA) från coronaviruset SARS-CoV-2. Metoden att detektera arvsanlag från viruset är endast möjligt om du har covid-19 när provtagningen görs. Det går alltså inte att kontrollera om du tidigare haft covid-19 med ett PCR-test.

För tidsbokning, vänligen ring:

076 – 5555 088

Eller kontakta oss via formuläret nedan.

Boka tid

Välkommen till Familjeläkaren i Norrköping

En mer personlig, lugn och avslappnad kontakt med vården, där du som patient alltid är i fokus. Här är vi lyhörda, noggranna och har ett gott hjärta.

I dagsläget erbjuder vi Hälsoundersökningar, Intygstöd, Allmänna konsultationer samt Hembesök.

Mer om oss

Hälsoundersökning

Få en allmän hälsoundersökning där bland annat hjärta, lungor, sköldkörteln, allmän neurologi och genomgång av din läkemedelista och EKG i realtid erbjuds. En sammanställning av resultaten ges och rekommendationer på vidare handläggning om det skulle behövas.

Boka undersökning