INTYG

Det kan vara både tidskrävande och förvirrande att hitta aktörer som utfärdar intyg efter dina behov och tidsramar. Hos oss kan du välja mellan ett brett spektra av intyg samlat under ett tak. Vi ser till att samtliga intyg är färdiga inom 24h efter första läkarkontakt.

KÖRKORT

TAXI

LASTBIL

SJÖFOLK

RESOR

FÖRSÄKRING

FRIA INTYG

FÄRDTJÄNST

GODMANSKAP

BILSTÖD

PARKERINGS-
TILLSTÅND

TANDVÅRDS-
BIDRAG

FRIA INTYG

Vi utfärdar fria intyg som kanske inte passar in i någon speciell kategori. Det kan vara om vad som helst egentligen så länge det finns en medicinsk koppling i grunden.

Information

Exempel på fria intyg kan vara:

  • Särskild kost vuxen/barn
  • Stärka en intollerans
  • Hälsotillstånd
  • Vårdbidrag
  • Assistansersättning
  • Särskild högriskskydd
  • Anpassning i arbete
  • Extra skrivhjälp på tentamen

Boka tid