INTYG

Det kan vara både tidskrävande och förvirrande att hitta aktörer som utfärdar intyg efter dina behov och tidsramar. Hos oss kan du välja mellan ett brett spektra av intyg samlat under ett tak. Vi ser till att samtliga intyg är färdiga inom 24h efter första läkarkontakt.

KÖRKORT

TAXI

LASTBIL

SJÖFOLK

RESOR

FÖRSÄKRING

FRIA INTYG

FÄRDTJÄNST

GODMANSKAP

BILSTÖD

PARKERINGS-
TILLSTÅND

TANDVÅRDS-
BIDRAG

RESOR

Vi hjälper dig med intyg vid inställda resor samt erbjuder sammanställning av dina läkemedel inför resan. Dessa intyg kan utfärdas i svenska, engelska och tyska vid behov.
Om du behöver extra stöd inför en resa kan vi även hjälpa dig med detta.

Information

Medtag journalanteckningar som kan stärka orsak till inställd resa om dessa finns tillgängliga. Är du aktivt sjuk kan en läkarbedömning över ditt tillstånd erbjudas på plats.

Pris inställd resa:

995 SEK

Inkl. moms

Pris läkemedelslista att medta på resan:

895 SEK

Inkl. moms

Boka tid