INTYG

Det kan vara både tidskrävande och förvirrande att hitta aktörer som utfärdar intyg efter dina behov och tidsramar. Hos oss kan du välja mellan ett brett spektra av intyg samlat under ett tak. Vi ser till att samtliga intyg är färdiga inom 24h efter första läkarkontakt.

KÖRKORT

TAXI

LASTBIL

SJÖFOLK

RESOR

FÖRSÄKRING

FRIA INTYG

FÄRDTJÄNST

GODMANSKAP

BILSTÖD

PARKERINGS-
TILLSTÅND

TANDVÅRDS-
BIDRAG

SJÖFOLK

Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg. Vi är sjömansläkare och godkända och anslutna till Sjöfartverket. Vi utfärdar intyg enligt STCW konventionen. Se behörighet här.

Information

Vi utfärdar intyg för:

Obegränsad fart vilket innebär oceanfart runt hela jorden, helt utan restriktioner.

1000 SEK

Exkl. moms

Begränsad fart vilket innebär Europafart norr om Brest.

1000 SEK

Exkl. moms

Inre fart/fiskare vilket är:

  • Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil (1852 meter) från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd.
  • Fart i Kalmar sund och nationell fart i Öresund.
  • Fart i fartområde D, såsom det definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

1000 SEK

Exkl. moms

Går ej att boka tid för i dagsläget.